Filozofski fakultet SUM-a na Interdisciplinarnom doktorskom studiju pokreće smjer Socijalni rad

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru ove akademske 2023./2024. godine po prvi put na Interdisciplinarnom doktorskom studiju pokreće smjer Socijalni rad.

Pročelnica studija Socijalnog rada Filozofskog fakulteta SUM-a doc. dr. sc. Anita Begić je rekla kako se pokretanjem ovoga smjera daje svojevrsni odgovor akademske zajednice globalnom porastu nasilja i međunarodnih sukoba. „U skladu sa svojom društvenom ulogom visokog obrazovanja budući doktori društvenih znanosti iz polja socijalnih djelatnosti doprinijet će znanosti, gospodarstvu i društvu te nositeljima društvenih promjena u njihovu razvoju“, kazala je doc. Begić.

Studij omogućuje istraživanje na svim područjima koja su aktualna, učenje suvremenih istraživačkih pristupa, razvijanje novih uvida i oblikovanje suvremenih teorija, modela i koncepata socijalnog rada. Studenti će kritički razumjeti djelovanje suvremene prakse socijalnog rada i razviti sposobnost istraživanja i ostvarivanja inovativnih rješenja za teoriju i praksu socijalnog rada te usvojiti etičku perspektivu istraživanja. 

„Program navedenoga smjera je strukturiran na način da sadrži temeljna i potrebna  znanja, metode i vještine za buduće doktorande kako za studente matičnoga studija Socijalnoga rada, tako i srodnih društvenih i humanističkih znanosti. Doktorandi će biti osposobljeni samostalno izvoditi istraživanja u skladu s potrebama i aktualnim globalnim društvenim promjenama iz pozicije vlastitog znanstvenog interesa. Tome će pridonijeti  predmeti doktorskog studija poput suvremenih oblika nasilja, multikulturalnosti, preventivnih programa, viktimologije, psihijatrije u svijetu promjena kao i eminentni profesori sa Sveučilišta u Ljubljani, Sveučilišta u Zagrebu te Sveučilišta u Mostaru“, rekla je doc. Begić.

Nakon završetka Interdisciplinarnog doktorskog studija na smjeru Socijalni rad student će moći kritički razumjeti djelovanje, ponašanje i suvremene prakse socijalnog rada iz perspektive znanstvenih teorija socijalnog rada i drugih teorija relevantnih znanstvenih disciplina, razviti sposobnost integriranja i aplikacije teorija iz područja socijalnog rada na međunarodne i nacionalne procese i politike te promovirati nova znanja i inovativne metode socijalnog rada u znanstvenoj i stručnoj zajednici i u širem društvu.

Uz Socijalni rad još se izvode smjerovi: Anglistika, Filozofija, Germanistika, Informacijske znanosti, Komunikacijske znanosti, Kroatistika, Latinski jezik, Politologija i Povijest. U tijeku je natječaj za upis na Interdisciplinarni doktorski studij, tekst natječaja može se pronaći na poveznici