SUM sudjelovao u sastanku Upravnog odbora EUPeace-a

Održan je sastanak Upravnog Odbora Alijanse EUPeace, a domaćini su bili partneri Sveučilišta u Marburgu. Tijekom dva dana, članovi Upravnog Odbora posvetili su se detaljnoj raspravi o ključnim elementima projekta EUPeace kao što su formalnosti pokretanja projekta, strategije razvoja procesa suradnje s pridruženim partnerima, te logističkih i organizacijskih pitanja. Ispred Sveučilišta u Mostaru sastanku su nazočile prof. dr. sc. Davorka Topić Stipić, voditeljica Centra za cjeloživotno učenje i Akademije SUM i Inja Stojkić, voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju.

Posebna pažnja posvećena je definiranju smjernica za uspješan početak inicijative s ciljem postizanja optimalnih rezultata i dugoročnog pozitivnog utjecaja na europsku zajednicu. Osim toga, Upravni Odbor aktivno je planirao Kick off sastanak koji se očekuje u veljači 2024., s naglaskom na ostvarivanju konkretnih koraka prema postavljenim ciljevima.

Sastanak je bio prilika za dubinsku analizu i usklađivanje strategija te označava važan korak prema ostvarivanju ciljeva Alijanse EUPeace u promicanju mira, suradnje i održivosti u europskom kontekstu.