Poziv za sudjelovanje na drugoj međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji u Đakovu

U tijeku je organizacija druge međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Kontinentalna Hrvatska: povijesni kontekst, aktualnosti i perspektive u budućnosti“ koja se održava uz suorganizatorstvo Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, Instituta za istraživanje migracija, Instituta za razvoj i međunarodne odnose, Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću, Veleučilišta u Virovitici, Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Veleučilišta PAR, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Filozofskog fakulteta u Mostaru, Turističke zajednice Grada Đakova i potencijalne druge suorganizatore.

Cilj konferencije je na tematski sveobuhvatan način staviti kontinentalnu Hrvatsku u fokus znanosti i struke u Republici Hrvatskoj, ali i šire.

Konferencija tematski pokriva različite aspekte koji se tiču života u kontinentalnoj Hrvatskoj (od ekonomskih, društvenih, demografskih i migracijskih pa do povijesnih, kulturnih, identitetskih i drugih aspekata). Uredništvo će prihvaćati i radove koji se ne odnose isključivo na područje kontinentalne Hrvatske, ako se iz njih mogu izvući relevantne pouke primjenjive za područje kontinentalne Hrvatske.

Mjesto i datumi održavanja konferencije: Đakovo, 23., 24. i 25. listopada 2024.

Pozivamo sve zainteresirane znanstvenike i stručnjake da se prijave na konferenciju i da svojim radovima doprinesu kvaliteti konferencije i znanstveno-stručnoj raspravi o temama važnima za život u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Važni datumi:

• Predaja sažetaka radova (do 300 riječi): 30. travnja 2024.

Obavijest o prihvatu sažetka slijedi ubrzo nakon njegove predaje. Uz obavijest o prihvatu sažetka, autori će dobiti i upute za izradu radova.

• Predaja cjelokupnog rada: 30. lipnja 2024.

Planirano je održavanje konferencije u barem pet izdanja (2023., 2024., 2025., 2026. i 2027. godine). Radovi koji pristignu nakon navedenih datuma mogu biti razmotreni za konferenciju u 2025. godini.

Molimo vas da prijave i sažetke pošaljete elektroničkom poštom na: kontinentalna.konferencija@gmail.com

  • Službeni jezici skupa su hrvatski i engleski.
  • Za prijavu teme potrebno je poslati naslov teme, afilijaciju autora (za svakog autora), sažetak do 300 riječi i do 5 ključnih riječi na hrvatskom i engleskom jeziku.
  • Radovi se šalju na dvostruke recenzije, a nakon pozitivnih recenzija za sudjelovanje na skupu potrebno je uplatiti kotizaciju od 250,00 eura na račun: HR2424020061140484759 (Erste&Steiermärkische Bank d.d.) sa svrhom uplate: kotizacija za konferenciju. U slučaju da je jedna recenzija pozitivna, a druga negativna, uredništvo će donijeti odluku o radu.
  • Studentima i umirovljenicima omogućen je popust od 50 % (kotizacija iznosi 125,00 eura).

Poziv se može pogledati ovdje