MREŽNE KONZULTACIJE: Termini mrežnih konzultacija za studijske programe

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru i ove akademske godine organizira mrežne konzultacije za maturante koje će se održati tijekom dva tjedna 21., 22. i 23. te 27., 28. i 29. veljače po jedan termin u tjednu za svaki studij.

Donosimo raspored mrežnih konzultacija, a klikom na naziv studija otvara se poveznica za pristup konzultacijama gdje će pročelnici, tajnici i profesori sa studija odgovarati na pitanja učenika. Mrežne konzultacije održat će se putem Google Meet platforme.

Raspored se može pogledati u tablici.

Termini mrežnih konzultacija za studijske programe

Arheologija – dvopredmetni studij

21. 2.u 9,00

27. 2. u 9,00

Engleski jezik i književnost /

Engleski jezik i književnost –dvopredmetni studij

21. 2.u 11,00

27. 2. u 11,00

Filozofija – dvopredmetni studij

21. 2.u 11,00

27. 2. u 11,00

Hrvatski jezik i književnost / Hrvatski jezik i književnost – dvopredmetni studij

21. 2.u 12,00

27. 2. u 12,00

Informacijske znanosti / Informacijske znanosti – dvopredmetni studij

21. 2.u 13,00

27. 2. u 13,00

Latinski jezik i rimska književnost – dvopredmetni studij

21. 2.u 14,00

27. 2. u 14,00

Logopedija

22. 2.u 9,00

28. 2. u 9,00

Novinarstvo / Novinarstvo – dvopredmetni studij

22. 2.u 10,00

28. 2. u 10,00

Njemački jezik i književnost / Njemački jezik i književnost – dvopredmetni studij

22. 2.u 11,00

28. 2. u 11,00

Odnosi s javnošću

22. 2.u 12,00

            28. 2. u 12,00

Politiologija

22. 2.u 13,00

28. 2. u 13,00

Povijest – dvopredmetni studij

22. 2.u 14,00

28. 2. u 9,00

Povijest umjetnosti – dvopredmetni studij

23. 2.u 9,00

29. 2. u 9,00

Psihologija

23. 2.u 10,00

29. 2. u 10,00

Sigurnosne i međunarodne studije

23. 2.u 11,00

29. 2. u 11,00

Socijalni rad

23. 2.u 12,00

29. 2. u 12,00

Talijanski jezik i književnost– dvopredmetni studij

23. 2.u 14,30

29. 2. u 14,30