Studenti arheologije održali redoviti godišnji praktični dio nastave

Na studiju Arheologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održan je redoviti godišnji praktični dio nastave u sklopu kolegija Terenske vježbe 1-6 na preddiplomskom i Metodologija arheoloških iskopavanja 1 i 2 na diplomskom Studiju. 

Kao i do sada, studenti su imali priliku sudjelovati u procesu arheoloških iskopavanja i pri tome se upoznati s različitim strategijama pristupa arheološkom nalazištu, metodologiji arheološkog iskopavanja, različitim vrstama arheološke dokumentacije i osnovnim arheološkim instrumentarijem, te na koncu i s realnim arheološkim strukturama (arheološki depoziti i elementi) i pokretnom arheološkom građom (arheološki nalazi).

Ove godine terenska nastava je održana na nalazištu rimskog vojnog logora na Gračinama (Humac, Grad Ljubuški), dakle jednom od najznačajnijih antičkih rimskih arheoloških nalazišta u zemlji i kulturnoj regiji. „Nalazište je to koje nam pruža dragocjene podatke o ranoj vojnoj prisutnosti Rima u našim krajevima“, poručili su sa studija Arheologije.

Istraživačka kampanja u sklopu terenske nastave na Studiju arheologije bila je usmjerena na definiranje glavnog ulaznog dijela vojnog logora markiranog obrambenim kulama, a preliminarni podatci pokazuju kako je taj dio vojnog logora dosta složeniji nego se pretpostavljalo, gdje je dokumentirano više različitih faza njegovog korištenja. Prilikom iskopavanja prikupljena je i značajna pokretna arheološka građa u vidu ulomaka keramičkih i staklenih posuda, keramičkih svjetiljki, rimske numizmatike, metalnih dijelova nošnje (fibula), oružja i oruđa i drugog.

Praktični dio nastave na Studiju arheologije održan je u razdoblju od 12.-23. ožujka 2024. godine.