Pokretanjem online studija prate se suvremeni trendovi visokoškolskog obrazovanja

Prateći suvremene trendove visokoškolskog obrazovanja Sveučilište u Mostaru proaktivno se prilagođava novim izazovima te uspostavlja temelje za pokretanje online studiranja. U skladu s time na zajedničkoj tematskoj sjednici studija Novinarstva i studija Odnosa s javnošću Filozofskog fakulteta, razmatrano je pokretanje diplomskih online studija Novinarstava i Odnosa s javnošću.

Prvi korak u proces pokretanja online studija bio bi prilagodba nastavnih planova i programa koji trebaju imati identične kompetencije i ishode učenja te koji su izrađeni nakon temeljite analize srodnih online studija u Europi i svijetu. U definiranju prvih radnih verzija online diplomskih studijskih programa u obzir su uzete specifičnosti online okruženja i zahtjevi i potrebe suvremenog novinarstva i odnosa s javnošću. Prije konačnog usvajanja nastavnih planova i programa uslijedit će javna rasprava, koja će biti održana 15. travnja u 10 sati u prostorijama televizije Sveučilišta u Mostaru.

Jedan od glavnih ciljeva je osigurati jednaku kvalitetu teorijske i praktične nastave kao u tradicionalnom visokoškolskom obrazovanju. Stoga posebnu pozornost Sveučilište u Mostaru posvećuje tehnološkoj infrastrukturi koja podržava interaktivna online predavanja, pristup multimedijskim učionicama, knjižnicama i drugim resursima koji će pružati podršku u učenju. Kroz različite metode učenja, interaktivne platforme te komunikaciju s profesorima i kolegama putem elektroničkih medija studenti će steći relevantno znanje i vještine koje zahtjeva suvremeno  tržište rada.

Nakon usuglašavanja te procedure usvajanja nastavnog plana i programa, Sveučilište u Mostaru prvu generaciju studenata diplomskih online studija Novinarstva i Odnosa s javnošću upisalo bi u akademskoj 2024./2025. godini. Pokretanjem online programa studiranja Sveučilište u Mostaru reflektira stvarne potrebe i trendove tržišta rada te postavlja temelje u digitalnoj transformaciji visokoškolskog obrazovanja. Ovaj model omogućit će pristup visokokvalitetnomu obrazovanju većemu broju studenata, uključujući one koji zbog zemljopisnih ili drugih ograničenja ne mogu pohađati redovne nastavne programe. /sumsova.ba/