Doc. Tino Tomas: Studenti arheologije su privilegirani jer sudjeluju u procesu arheoloških iskopavanja

„Naši studenti arheologije su na jedan način privilegirani, jer za razliku od većine srodnih institucija u okruženju, u sklopu svog redovitog godišnjeg nastavnog procesa imaju priliku sudjelovati u procesu arheoloških iskopavanja“, rekao je za Radio Herceg-Bosne pročelnik studija Arheologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru doc. dr. sc. Tino Tomas.

Dodao je kako kroz praktičnu nastavu studenti stječu osnovna praktična saznanja o arheološkim nalazištima njihovim bitnim vremenskim prostornim, prirodnim i ambijentalnim odrednicama. „Upoznaju se i s metodologijom arheoloških iskopavanja, metodama i tehnikama arheološkog dokumentiranja kao i s osnovnim arheološkim instrumentarijem koji se u tom procesu koristi. Time studenti stječu iskustvo i neophodne kompetencije koje su im bitne kao budućim arheolozima.“

Doc. Tomas je kazao kako je interdisciplinarnost jedna od specifičnosti Studija jer omogućuje umrežavanje i stvaranje novih partnerstava. „Uspostavljamo, potičemo i razvijamo veze s državnim i lokalnim upravama, ali i s znanstveno-istraživačkim i visokoškolskim institucijama na široj razini.“

Istaknuo je kako studij Arheologije realno i jedini na prostoru Hercegovine posjeduje adekvatne kadrovske i tehničke kapacitete nužne za provedbu arheoloških istraživanja. Dok brojne istraživačke aktivnosti Studija od njegova osnivanja, do danas, na jedan način daju legitimitet i opravdavaju razloge pokretanja samog Studija. „Upravo zbog interdisciplinarne naravi Studija i struke općenito, nudi nam se širok dijapazon programskih shema o okviru javnih poziva kako domaćih tako i europskih na kojima možemo aplicirati naše projektne prijedloge.“

Naglasio je kako svršeni arheolozi do zapošljavanja najčešće dolaze u institucijama javnoga sektora i državne uprave koje iskazuju najveće potrebe za takvim visokostručnim i znanstveno-profiliranim kadrom: muzejskim ustanovama, znanstveno-istraživačkim institutima, državnoj upravi za zaštitu kulturne, povijesne, graditeljske i prirodne baštine itd. „Intencija Studija je ponuditi visokostručni kadar i privatnome sektoru, odnosno tvrtkama specijaliziranima za arheološka iskapanja i konzervatorsko-restauratorke radove, kakvih je u posljednje vrijeme sve više u zemlji.“

Cijeli razgovor može se poslušati na poveznici.

Više informacija o studiju može se pronaći na stranici https://upisi.ff.sum.ba/.