Obavijest za studente - izborni predmeti

Studenti moraju u ISS-u odabrati izborne predmete koje slušaju. Ukoliko student ne odabere izborni predmet putem ISS-a, neće moći predmet prijaviti na ispitnim rokovima.

Izborni predmeti u ISS-u biraju se na sljedeći način:

1. Nakon prijave u ISS (logiranja) odabrati stavku Izborni predmeti
2. Nakon toga odabrati odgovarajući semestar (pr. 1)
3. Od ponuđenih izbornih predmeta odabrati predmete koji se slušaju
4. Nakon odabira predmeta kliknuti na gumb Upiši izborne predmete.

 

Napomena: student može odabrati samo one izborne predmete koji su dostupni u ISS-u.

 

Detaljne upute za korištenje ISS-a mogu se preuzeti  nakon prijave (logiranja) u ISS na stavci Upute.

Ukoliko student uoči nepravilnosti nakon pregleda svog ISS-a, iste može prijaviti u studentsku referadu.