Prijave za dodjelu Rektorove nagrade

 

Prijave za dodjelu Rektorove nagrade primaju se do četvrtka, 13. studenoga 2014. god. u Studentskoj referadi od 10:00 do 12:00 i 14:00 do 15:00 sati.

Uvjeti za dobivanje Rektorove nagrade su:

- prosječna ocjena u prethodnoj godini studija mora biti najmanje 4,00

- student mora imati položene sve ispite iz prethodne godine studija.