Promotivni spotovi Sveučilišta u Mostaru

JEDNO JE SVEUČILIŠTE slogan je s kojim Sveučilište u Mostaru ove godine promovira svoja postignuća i rezultate a u svrhu predstavljanja javnosti. U okviru smotri koji su namijenjeni prije svega budućim studentima, Sveučilište u Mostaru naglašava činjenica da je to jedino javno Sveučilište u BiH na hrvatskom jeziku. Danas ovo priznato Sveučilište u Europi broji 16.000 studenata, 10 fakulteta, likovna akademija, više instituta, centara i dr. Ima potpisanu međunarodnu suradnju s brojnim priznatim sveučilištima u Europi i svijetu što rezultira mobilnosti studenata i profesora. S obzirom na ta i druga postignuća i mogućnosti danas se s pravom može Sveučilište u Mostaru izabrati kao mjesto gdje se stječu znanja i vještine i gradi karijera. To između ostalog jamči 1000 nastavnika i suradnika i moderni programi Sveučilišta.

Smotra Sveučilišta održat će se 10.4. (četvrtak) u 11,00 sati na Građevinskom faultetu. Dobrodošli budući studenti i dragi gosti!

Pogledajte promotivne spotove o Sveučilištu u Mostaru: