Održano 20. dobrovoljno darivanje krvi

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 10. prosinca 2014. organizirano je već tradicionalno dragovoljno darivanje krvi. Bila je prijavljena 101. osoba, a sudjelovali su studenti i djelatnici Fakulteta. Od toga broja 63 osobe mogle su dati krv, što je otprilike prosjek dosadašnjih darivanja, koja organiziramo dva puta godišnje (svibanj i prosinac). Valja dodati da je ovo bilo jubilarno 20. organizirano darivanje krvi na našem Fakultetu. Svima iskreno zahvaljujemo što su svojim humanim činom nekomu produžili život darujući mu ono najvrjednije - dio sebe.

Uprava Fakulteta