Stipendije Vlade Republike Slovačke

Vlada Republike Slovačke je odobrila stipendije državljanima Bosne i Hercegovine za akademsku godinu 2015./2016.

Prijave i potrebni dokumenti uz pismo podrške Ministarstva vanjskih poslova BiH, zainteresirani studenti predaju elektronski putem web stranice www.vladnestipendia.sk, a za tehničku potporu se mogu obratiti na e-mail: podpora@studyabroad.sk. Aplikacije poslane pismeno se neće razmatrati. Originalni dokumenti se predaju po dolasku na studij u Slovačku, jer se bez originalnih dokumenata neće moći stipendija isplaćivati.

Rok za elektronsku registraciju je 28.05.2015. godine.

Više informacija o studiranju i stipendijama Vlade Slovačke može se pronaći na web stranici www.studyin.sk