Postdiplomski studij u Ateni

 

Sveučilište u Ateni poziva sve zainteresirane diplomirane studente društvenih i humanističkih znanosti da se prijave za postdiplomski studij koji organiziraju.

Programom ovog studija je kroz razlučite sadržaje predviđen multidisciplinarni pristup posebnostima Jugoistočne Europe u cjelini i pojedinačno.

Rok za prijavu je 25.6.2015. godine.

Detaljnije informacije o ovom studiju se mogu pronaći na web stranici www.see.pspa.uoa.gr i www.onasis.gr ili kontaktirajući e-mail adresu postgrad_SEE@pspa.uoa.gr