Godišnje predstavljanje stipendija Vlade SAD-a

Godišnje predstavljanje stipendija Vlade SAD-a te mogućnosti nastavka školovanja u SAD-u održat će se u utorak 5. svibnja 2015. godine u Amfiteatru A. B. Šimić s početkom u 11 sati. Prezentaciju će održati gosp. Ahsan Khasimuddin iz Veleposlanstva SAD-a u BiH te gđa Aleksandra Popović iz organizacije Education USA.