Projekt MEASURE-BiH, Poziv istraživačima za prijavu za trening program

Nakon održane informativne radionice u svezi projekta MEASURE-BiH, koji je usmjeren ka izgradnji kapaciteta za istraživački rad u društvenim znanostima i programskoj evaluaciji u BiH, objavljuje se poziv istraživačima za prijavu za trening.
Rok za prijavu je 1. lipnja 2015. godine, a svi detalji mogu se pronaći u službenom pozivu.