Studentska anketa za ljetni semestar

Studentska anketa o kvaliteti nastave za ljetni semestar dostupna je u ISS-u.

Nakon logiranja potrebno je kliknuti na gumb za ankete da bi se pristupilo anketama, prikazano na slici ispod.

Pravo pristupa anketama imaju studenti korisnici ISS-a, redoviti i izvanredni.

Ankete je obvezna za redovite studente i samo za obvezne predmete.

Također, ankete nisu obvezne za izvanredne studente.

ANKETE SU ANONIMNE Prilikom davanja odgovora na anketu, odgovori neće ni na koji način biti povezani s informacijama o studentu, neće se moći ustanoviti koji je student dao kakve odgovore.