Erasmus+KA1 stipendije

Sveučilištu u Mostaru su odobrene dvije stipendije za prvi ciklus (5 mjeseci) te jedna stipendija za treći ciklus (6 mjeseci) u okviru programa Erasmus+KA1 sa Sveučilištem u Granadi.

Kandidati zainteresirani  za prvi ciklus trebaju dostaviti svoje motivacijsko pismo (na engleskom jeziku)  i prijepis ocjena, a za treći ciklus  CV, plan istraživanja i motivacijsko pismo (na engleskom jeziku) do petka 22.4.2016.  na e-mail adresu Ureda za međunarodnu suradnju i projekte ffmo-ms@sve-mo.ba.