Middle East Technical University u Ankari - stipendija

U okviru programa Erasmus+KA1 s Middle East Technical University u Ankari (Turska) otvoren je natječaj za prijavu, a naše je Sveučilište dobilo 5 stipendija za 1. i 2. ciklus (5 x 5 mjeseci) te 1 stipendiju za nastavno osoblje (5 dana). Natječaj je otvoren do 1. svibnja 2016., ali budući da naše Sveučilište treba prije isteka prijavnog roka napraviti odabir zainteresiranih kandidata te ih potom nominirati kako bi se mogli pravodobno prijaviti na platformu, zainteresirani kandidati bi trebali dostaviti svoje prijave u Ured za međunarodnu suradnju i projekte na e-mail ffmo-ms@sve-mo.ba do utorka 26.4.2016. Prijave bi trebale sadržavati sljedeće:

1. Za studente prijepis ocjena i motivacijsko pismo na engleskom jeziku

2.Za nastavno osoblje CV