Produžen rok za prijavu na Middle East Technical University u Ankari (Turska)

Otvoreni natječaj za prijavu na Middle East Technical University u Ankari (Turska) 
u okviru programa Erasmus+KA1 produžen je do 8. svibnja 2016. godine.  
Svi zainteresirani kandidati se mogu javiti za pomoć i dostavu prijava 
u Ured za međunarodnu suradnju i projekte na e-mail ffmo-ms@sve-mo.ba.