Početna

U studomatu  je dostupna studentska anketa o kvaliteti nastave za zimski semestar akademske 2019./20.Nakon logiranja potrebno je kliknuti na...
U sklopu projekta autorizacijske i autentikacijske infrastrukture Sveučilišta u Mostaru kreirani su elektronički identiteti za sve studente i...
Prof. dr. sc. Vlatka Štimac Ljubas iz Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža održat će predavanje na temu O hrvatskoj i jezičnoj leksikografiji (i...
1
2
3

Novosti

U Školskome centru fra Martina Nedića u Orašju predstavljeni su programi cjeloživotnoga obrazovanja Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru u organizaciji Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa. Bili su...
U studomatu  je dostupna studentska anketa o kvaliteti nastave za zimski semestar akademske 2019./20.Nakon logiranja potrebno je kliknuti na gumb za ankete da bi se pristupilo dostupnim anketama.Potrebno je...
U sklopu projekta autorizacijske i autentikacijske infrastrukture Sveučilišta u Mostaru kreirani su elektronički identiteti za sve studente i nastavnike Sveučilišta u Mostaru. Elektronički identiteti, između ostaloga,...