Početna

Pozivaju se studenti prve godine diplomskoga studija da izvrše preuzimanje elektroničkog identiteta.S identitetom studenti se prijavljuju u ...
KONTAKTI ZA COVID-19 ZA STUDENTE, NASTAVNO I NENASTAVNO OSOBLJE FILOZOFSKOG FAKULTETA KONTAKT ZA STUDENTE:Email: covid19@ff.sum.baTel: 036 355...
Pozivaju se studenti prve godine preddiplomskoga studija da izvrše preuzimanje elektroničkog identiteta.S identitetom studenti se prijavljuju u ...
1
2
3

Novosti

KONTAKTI ZA COVID-19 ZA STUDENTE, NASTAVNO I NENASTAVNO OSOBLJE FILOZOFSKOG FAKULTETA KONTAKT ZA STUDENTE:Email: covid19@ff.sum.baTel: 036 355 404 Kontakti Studentske ambulante za COVID-19:Tel: 036 311 151 (7:...
Informacije o nastavnom procesu u akademskoj 2020./2021. dostupne su na sljedećoj poveznici.
Upisi u više godine vršit će se od 28. rujna do 16. listopada 2020. godine.Prilikom upisa studenti trebaju priložiti sljedeće:indeksupisni materijaldokaz o uplati za upis na  žiro-račun Filozofskog fakulteta -...
Na ovogodišnjem XI. bosanskohercegovačkom kongresu nastavnika njemačkoga jezika, koji je prvi put održan u virtualnome okruženju, sudjelovalo je preko 350 sudionika iz 36 zemalja svijeta. Tema kongresa bila je Digitalno...
Pozivaju se studenti prve godine diplomskoga studija da izvrše preuzimanje elektroničkog identiteta.S identitetom studenti se prijavljuju u Studomat te u sustav za e-učenje SUMARUM. Elektronički...
Upisi u više godine vršit će se od 28. rujna do 16. listopada 2020. godine.Upis možete izvršiti na sljedeće načine:poštom na adresu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b. b., 88 000 Mostar, Bosna...