Početna

Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija akademske 2020./2021. godine...
Razredbeni postupak za akademsku 2020./2021. godinu zbog pandemije COVID-19 provest će se na temelju vrjednovanja uspjeha u srednjoj školi, osim za...
Upisi na sve studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru vršit će se online za akademsku 2020./2021. godinu. Na platformi ...
1
2
3

Novosti

Razredbeni postupak za akademsku 2020./2021. godinu zbog pandemije COVID-19 provest će se na temelju vrjednovanja uspjeha u srednjoj školi, osim za Studij logopedije za koji je predviđeno održavanje razredbenoga...
SUMIT centar je svim studentima Filozofskoga fakulteta omogućio preuzimanje službene elektroničke adrese preko aplikacije MojAAI kojoj mogu pristupiti preko svoga elektroničkog identiteta. Detaljne upute za...
Studij arheologije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru proveo je prvu fazu arheoloških istraživanja na lokalitetu Stari grad Ljubuški. Istraživanja su organizirana u okviru europskoga projekta FORT-NET –...
Pristup konferenciji je moguć preko poveznice Google Meeta https://meet.google.com/evr-tdyg-jkx.Da biste se pridružili putem telefona, birajte +1 470-499-1733 i unesite PIN: 646 076 761#  
Otvorene su prijave za upise na studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru i vršit će se do 11. srpnja 2020. godine.Kandidati mogu predati prijavu za razredbeni postupak za upis na sveučilišne preddiplomske...