Početna

Razredbeni postupak za akademsku 2020./2021. godinu zbog pandemije COVID-19 provest će se na temelju vrjednovanja uspjeha u srednjoj školi, osim za...
Upisi na sve studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru vršit će se online za akademsku 2020./2021. godinu. Na platformi ...
Studentska anketa o kvaliteti nastave za ljetni semestarU studomatu  je dostupna studentska anketa o kvaliteti nastave za ljetni semestar...
1
2
3

Novosti

Kako zbog mjera vezanih uz epidemiološku situaciju izazvanu pandemijom koronavirusa nije bilo moguće buduće studente pozvati u zgradu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, virtualno je organiziran prvi Online...
Razredbeni postupak za akademsku 2020./2021. godinu zbog pandemije COVID-19 provest će se na temelju vrjednovanja uspjeha u srednjoj školi, osim za Studij logopedije za koji je predviđeno održavanje razredbenoga...
Upisi na sve studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru vršit će se online za akademsku 2020./2021. godinu. Na platformi upisi.ff.sum.ba zainteresirani mogu pronaći relevantne informacije o...