Početna

Objavljena je knjiga Memento akademskoga pisma prof. dr. sc. Ivice Musića, dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Djelo omogućuje da...
Prof. dr. sc. Vlatka Štimac Ljubas iz Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža održat će predavanje na temu O hrvatskoj i jezičnoj leksikografiji (i...
U cilju promocije sustava za e-učenje i olakšanja komunikacije, Sveučilište u Mostaru raspisuje natječaj za odabir naziva sustava e-učenja na SUM-u....
1
2
3

Novosti

Studenti Politologije s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru (SUM) sudjelovali su na Drugoj zajedničkoj sveučilišnoj konferenciji posvećenoj temama iz područja obrazovanja za aktivno i odgovorno građanstvo koju...
U okviru programa cjeloživotnoga učenja Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru Upravljanje i vođenje odgojno-obrazovne ustanove počelo je stručno usavršavanje za ravnatelje osnovnih i srednjih škola na području...
Objavljena je knjiga Memento akademskoga pisma prof. dr. sc. Ivice Musića, dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Djelo omogućuje da svaki student, ali i iskusan istraživač na jednome mjestu pronađu sve...