Početna

Obavijest o rujanskom razredbenom postupku za upis u prvu godinu studija možete pogledati na poveznici.
Rezultate srpanjskog razredbenog postupka za upis u prve godine preddiplomskih studija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru možete pogledati...
Studentska anketa o kvaliteti nastave za ljetni semestarU studomatu  je dostupna studentska anketa o kvaliteti nastave za ljetni semestar...
1
2
3

Novosti

Rezultate srpanjskog razredbenog postupka za upis u prve godine preddiplomskih studija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru možete pogledati na poveznici.
KONTAKTI ZA COVID-19 ZA STUDENTE, NASTAVNO I NENASTAVNO OSOBLJE FILOZOFSKOG FAKULTETA KONTAKT ZA STUDENTE:Email: covid19@ff.sum.baTel: 036 355 404 Kontakti Studentske ambulante za COVID-19:Tel: 036 311 151 (7:...
Informacije o nastavnom procesu u akademskoj 2020./2021. dostupne su na sljedećoj poveznici.
Obavijest o rujanskom razredbenom postupku za upis u prvu godinu studija možete pogledati na poveznici.
Zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora Fakultet neće raditi od 26. srpnja do 20. kolovoza 2021.Fakultet ponovno započinje s radom 23. kolovoza 2021.
Studij socijalnoga rada Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru poziva znanstvenike uključene u rad s djecom i u zaštitu prava djeteta da sudjeluju u radu Druge međunarodne znanstvene konferencije „Dijete u...