Poziv na Drugu međunarodnu znanstvenu konferenciju „Dijete u fokusu – multidisciplinarni pristup“

Studij socijalnoga rada Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru poziva znanstvenike uključene u rad s djecom i u zaštitu prava djeteta da sudjeluju u radu Druge međunarodne znanstvene konferencije „Dijete u fokusu – multidisciplinarni pristup“, koja će se održati 7. i 8. listopada 2021. u online okruženju na Filozofskom fakultetu SUM-a.

Cilj je konferencije razmijeniti suvremene spoznaje i načine prevladavanja izazova s kojima se djeca suočavaju, s posebnim naglaskom na multidisciplinarni pristup u prevladavanju aktualne pandemijske krize. Pokušat će se ukazati na moguće predrasude i strahove vezane uz profesionalni rad s djecom te potaknuti usvajanje i razvijanje novih ideja i metoda u multidisciplinarnom pristupu djeci.

Znanstvena konferencija „Dijete u fokusu“ pokušat će ponuditi odgovore na pitanja:

 1. Kako pandemijska kriza utječe na prava djeteta?
 2. Kako zaštiti djecu i reagirati na pojavu cyberbullyinga u novom normalnom vremenu?
 3. Kako razumjeti mentalno zdravlje djece?
 4. Kako različiti (medicinski, socijalni, psihološki, odgojni) terapijski pristupi mogu unaprijediti oporavak od traumatskih događaja?
 5. Kako se profesionalci suočavaju sa stresom u radu s djecom?

Uvodni panel – pozvana predavanja:

 1. Prof. dr. Dubravka Hrabar, red. profesorica u trajnom zvanju, predstojnica Katedre za obiteljsko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tema: Prava djece pred suvremenim izazovima – djeca kao cilj ili kao sredstvo?

 1. Irma Kovčo Vukadin, red. profesorica u trajnom zvanju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tema: Cyberbullying u novom normalnom vremenu – globalna i regionalna perspektiva 

 1. Prof. dr. Gordana Buljan Flander, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Tema: Između dvije vatre – dijete u razvodu roditelja

 1. Lilja Cajvert, Senior Lecturer in Social Work, Department of Social Work, Göteborg University

Tema: Procesna supervizija stručnjaka koji rade s djecom, mladima i obiteljima

Detaljnije informacije o konferenciji možete pronaći na sljedećim linkovima:

 1. Tematski paneli
 2. Prijavni obrazac
 3. Upute autorima
 4. Plenarna predavanja