Otvorene su prijave za III. Međunarodnu znanstvenu konferenciju Dijete u fokusu – suvremeni izazovi pomažućih profesija koja će se održati 5. i 6. listopada 2023. u Mostaru

 

 

Otvorene su prijave za sve zainteresirane stručnjake i znanstvenike pomažućih profesija na sudjelovanje na trećoj Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Dijete u fokusu – suvremeni izazovi pomažućih profesija koju organizira Studij socijalnog rada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u suradnji s Udrugom socijalnih radnika Hercegovačko-neretvanske županije.

„Pozivamo sve zainteresirane stručnjake i znanstvenike pomažućih profesija na sudjelovanje na III. Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Dijete u fokusu – suvremeni izazovi pomažućih profesija“, poručili su organizatori.

Ciljevi su konferencije dobiti odgovore o tome s kojim se suvremenim izazovima suočavaju obitelji i pomažuće profesije te propitati mogućnosti doprinosa pomažućih profesija u kontekstu alternativnih oblika skrbi, preventivnog djelovanja i izgradnji inkluzivnog društva za svu djecu.

Plenarni izlagači:

prof. dr. sc. Ana Radulescu, predsjednica Međunarodne federacije socijalnih radnika (IFSW) za Europu, Sveučilište u Bukureštu, Rumunjska

prof. dr. sc. Darja Zaviršek, predsjednica Europske sub-regionalne asocijacije škola/fakulteta za socijalni rad (IASSW), Sveučilište u Ljubljani, Republika Slovenija

prof. dr. sc. Maja Laklija, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska

Teme panela:

  1. Suvremeni izazovi u radu s djecom, roditeljima i obitelji
  2. Uloga pomažućih profesija u izgradnji inkluzivnog društva za svu djecu
  3. Alternativni oblici zbrinjavanja djece
  4. Slobodne teme.

Važni datumi - produženje rokova

Prijava i slanje sažetka se do 20.6.2023. 
  1. Sažetci opsega do 250 riječi šalju se na hrvatskom i engleskom jeziku u predviđenom obrascu na e-adresu: dijeteufokusu@ff.sum.ba.
  2. Obavijest o prihvaćanju sažetaka do 30.6.2023.
  3. Slanje cjelovitih radova do 15.9.2023.

-Podaci o plaćanju – poveznica

Kotizacija s popustom za članove Udruge socijalnih radnika HNŽ-a - poveznica. Svi koji se žele učlaniti u Udrugu mogu se obratiti na e-mail adresu socijalni.radnici.hnk@gmail.com.

-Prijavni obrazac – poveznica 

-Zbornik radova II. Međunarodne konferencije „Dijete u fokusu – multidisciplinarni pristup“ održane 7. i 8. listopada 2021. godine je dostupan na poveznici.

English language  - III. International scientific conference ,,Child in focus - contemporary challenges of helping professions'',  5-6 October 2023

-First Call - link

-Conference Fee and Payment – link 

-Application form – link