Stipendije i studiranje u inozemstvu

Dvije su međunarodne ljetne škole Sveučilišta u Mostaru: 1.       Ljetna škola tolerancije u suradnji sa Sveučilištem Milano-Bococca, Italija će se održati u Sarajevu  u razdoblju od 16. do 22. rujna 2019. – prijave se primaju do 10. lipnja 2019...
Sveučilište u Poitersu organizira ljetnu školu francuskog jezika i kulture. Škola traje dva tjedna, a ove godine će se održati  i održat će se u razdoblju 24.6. do 7.7.2019. Više informacija o programu ljetne škole se može pronaći ovdje.
Otvoren je natječaj za prijavu na radionicu "Doing Business in the Creative and Cultural Field – How to develop your business idea", u organizaciji Forum AIC – UniAdrion, a koja se odnosi na studente koji odnosno bi uskoro...
Otvoren je natječaj za najmanje dvije stipendije kineske vlade za studente Sveučilišta u Mostaru.  Natječaj se odnosi na sva tri studijska ciklusa i kao i na seniore do 50 godina starosti. Zainteresiranima se preporučuje izravno kontaktirati...
Postoje mogućnosti stipendiranja mladih istraživača kroz program Coimbra Group čiji je član Sveučilište u Grazu i u okviru kojeg se nudi mogućnost ostvarivanja kratke posjete na njihovom Sveučilištu. Glavni cilj programa je omogućiti mladim...
Sveučilište u Mostaru u suradnji s University of South-Eastern Norway i Univerzitetom "Džemal Bijedić" u Mostaru, organizira Međunarodnu ljetnu školu koja će se ove godine održati u Mostaru na Univerzitetu Džemal Bijedić u razdoblju od 3....

Stranice