Stipendije i studiranje u inozemstvu

Raspisan je natječaj Sveučilišta Masaryk, Brno, Češka za razmjenu osoblja za nastavu i trening mobilnost. Ljubazno molimo zainteresirane kandidate da do 29.11.2018. dostave popunjenu sljedeću dokumentaciju na email adresu rektorat-ms@sum.ba:1....
Otvoren je natječaj za studentsku mobilnost za Sveučilište u Valenciji za akademsku godinu 2018./2019. za ljetni semester. Odobrene su 3 stipendije za studente preddiplomskih studija. Zainteresirani kandidati do 25.11.2018. trebaju...
Poziv za prijave za stipendije tečajeva i seminara u Grčkoj iz suvremenog grčkog jezika i kulture (25. program, 2018./2019.)Trajanje ove stipendije je sedam (7) mjeseci i nudi se samo za određeni tečaj suvremenog grčkog jezika i kulture. Tečajevi će...
Otvoren je natječaj za mobilnost studenta Sveučilišta u Granadi za ljetni semestra 2018./2019. za sve tri studijska ciklusa. Sve kandidati prilikom prijave moraju imati na umu da ukoliko biraju kolegije koji se izvode samo na španjolskom jeziku...
Otvoren je Natječaj za prijavu studenata na Silesian University of Technology u Gliwicama, Poljska za ljetni semestar 2018./2019., a za BiH je odobreno 6+1 stipendija koje se odnose na nekoliko BiH sveučilišta.Zainteresirani studenti trebaju...
Cilj programa je upoznati studente i apsolvente s organizacijom, poslovnim procesima i funkcioniranjem velikih i uspješnih kompanija u Njemačkoj, kako bi se stečeno znanje i iskustvo kasnije moglo koristiti u budućem radnom angažmanu u BiH....

Stranice