Jezici

Voditeljica doktorskoga studija
 

dr. sc. Senka Marinčić, izv. prof.

E-adresa: senka.marincic@ff.sum.ba

Zamjenica
 

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

E-adresa: katica.kresic@ff.sum.ba

Tajnik
 

dr. sc. Dražen Barbarić, doc.

E-adresa: drazen.barbaric@ff.sum.ba

Voditeljica Studentske službe
 

Manda Juričić, dipl. nov.

E-adresa: doktorski.studij@ff.sum.ba

Telefon: 036 355 438 (ured 83)

Transakcijski račun za poslijediplomske studije:
 

3381302271344344

kod UniCredit Bank d. d. 88000 Mostar