Jezici

Voditeljica doktorskoga studija
 

dr. sc. Katica Krešić, red. prof.

E-adresa: katica.kresic@ff.sum.ba

Zamjenik
 

dr. sc. Ivica Glibušić, doc.

E-adresa: ivica.glibusic@ff.sum.ba

 Studentska služba
 

Manda Juričić, dipl. nov.

E-adresa: doktorski.studij@ff.sum.ba

Telefon: 036 355 410 (ured 1)

Transakcijski račun za poslijediplomske studije:
 

3381302271344344

kod UniCredit Bank d. d. 88000 Mostar