Obavijesti za studente

10.02.2017 - 14:54
Promocija diplomiranih studenata  koji su završili  preddiplomske i diplomske studije održat će se u srijedu, 22. ožujka 2017. godine u 11, 00 sati u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača. Svi diplomanti dužni su doći u 10.30 sati radi...
09.02.2017 - 10:14
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTET  Na temelju članka 67. Statuta Sveučilišta u Mostaru i Odluke o raspisivanju javnog natječaja, ur.broj: 04/I-93/17, Znanstveno-nastavno vijeće Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru raspisuje:...
31.01.2017 - 13:58
Zbog velikoga smanjenja zaliha krvi, a posebno krvne grupe 0- i 0+, na Filozofskom Fakultetu biti će organizirana izvanredna akcija darivanja krvi.Akcija je planirana u četvrtak, 2. veljače u vremenu od 10 do 12 sati u čitaonici Filozofskog...
30.01.2017 - 14:19
Tematski sastanak „Web stranica Filozofskog fakulteta, dostupnost i organizacija sadržaja na web stranici“Pozivaju se studenti na tematski sastanak u srijedu 01.02. u 13:15 u amfiteatru A. B. Šimić. Na sastanku će biti nazočni doc....
27.01.2017 - 11:57
Doktorandi koji su poslijediplomski doktorski studij upisali akademske 2005./2006. godine obvezni su obraniti doktorsku disertaciju do 31. 12. 2017.Doktorandi koji su poslijediplomski doktorski studij upisali akademske 2007./2008. godine obvezni su...
20.01.2017 - 09:14
Studentska anketa o kvaliteti nastave za zimski semestar akademske 2016./2017. godine dostupna je u ISS-u.Nakon logiranja u sustav potrebno je kliknuti na gumb za ankete da bi se pristupilo anketama, prikazano na slici ispod.Ankete će biti dostupne...

Stranice