Linkovi za obrane doktorskih disertacija 29.6.2020

Jelena Jurčić:

Da biste se pridružili videosastanku, kliknite na ovaj link: https://meet.google.com/pmz-jxgr-ezb
Da biste se pridružili putem telefona, birajte +1 470-210-1074 i unesite PIN: 205 124 710#
 

Ljiljana Herceg

Da biste se pridružili videosastanku, kliknite na ovaj link: https://meet.google.com/kqv-eycv-tia
Da biste se pridružili putem telefona, birajte +1 515-518-4257 i unesite PIN: 280 450 267#
 

Zvonimir Glavaš

Da biste se pridružili videosastanku, kliknite na ovaj link: https://meet.google.com/xxy-icar-cfd
Da biste se pridružili putem telefona, birajte +1 662-674-1091 i unesite PIN: 860 372 372#