Otvoren natječaj Sveučilišta u Granadi

Otvoren je natječaj Sveučilišta u Granadi, Španjolska za studentsku mobilnost za studente poslijediplomskih studija trećeg ciklusa.

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 8. ožujka 2020.

Zainteresirani studenti trebaju poslati sljedeću dokumentaciju na email adresu rektorat-ms@sum.ba:

  1. Prijavni obrazac (privitak);
  2. CV (privitak);
  3. Motivacijsko pismo (engleski jezik);
  4. Potvrdu o znanju engleskog B2;
  5. Prijepis ocjena 3. studijskog ciklusa s matične ustrojbene jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku;
  6. Pozivno pismo ustrojbene jedinice/ odjela Sveučilišta u Granadi http://internacional.ugr.es/pages/preadmisiondoctoradoka107_in ;
  7. Ugovor o učenju (popunjen i potpisan od strane studenta i odgovorne osobe na UJ – prodekan/ koordinator za međunarodnu suradnju) (privitak) ili kratak opis plana istraživanja (Engleski jezik).

Preporuka studentima:

  • pogledati na stranici Sveučilišta u Granadi mogu li pronaći adekvatnu akademsku ponudu koja bi bila kompatibilna s kolegijima/ programu doktorskog studija na matičnoj ustrojbenoj jedinici i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku. Kompatibilnost provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja PhD studija na matičnoj ustrojbenoj jedinici. Više informacija o akademskoj ponudi u Granadi na engleskom jeziku može se pronaći na sljedećem linku  http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming-erasmus-dimension-internacional?lang=en.

Nakon što studenti budu nominirani potrebno je da se registriraju na platformu Sveučilišta u Granadi, a o čemu će biti obavješteni nakon provedenog postupka odabira prijavljenih  kandidata na matičnoj instituciji.

Također, uz tekst natječaja se prilaže tablica kriterija za odlaznu mobilnost studenata.