Poveznica za obranu doktorske disertacije Ivane Čuljak