Obavijest o poslijediplomskom specijalističkom studiju prevođenje

Znanstveno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na sjednici održanoj 28. lipnja 2017. donijelo je Odluku o nepokretanju Poslijediplomskoga specijalističkoga studija prevođenja.