Obavijesti za studente

22.11.2023 - 14:18
Na redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Mostaru, donesene su odluke koje će utjecati na daljnji razvoj ove visokoobrazovne institucije. Usvojena je informacija o upisu studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih studija u akademsku 2023./...
21.11.2023 - 10:21
Na Sveučilištu u Mostaru provodi se postupak unutarnje prosudbe za razdoblje ak. 2019./2020. god. – ak. 2021./2022. god.Povjerenstvo za unutarnju prosudbu u četvrtak, 30.11.2023. god. dolazi u posjet Filozofskom fakultetu tijekom kojeg će u...
20.11.2023 - 13:21
Održan je sastanak Upravnog Odbora Alijanse EUPeace, a domaćini su bili partneri Sveučilišta u Marburgu. Tijekom dva dana, članovi Upravnog Odbora posvetili su se detaljnoj raspravi o ključnim elementima projekta EUPeace kao što su formalnosti...
17.11.2023 - 15:12
Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru predavanje o temi „Digitalizacija kulturne baštine BiH“ održala je Ajla Ablaković, stručna savjetnica u Sektoru za usklađivanje pravnog sustava BiH s pravnom stečevinom Europske unije...
16.11.2023 - 12:20
Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru ove akademske 2023./2024. godine po prvi put na Interdisciplinarnom doktorskom studiju pokreće smjer Socijalni rad.Pročelnica studija Socijalnog rada Filozofskog fakulteta SUM-a doc. dr. sc. Anita Begić je...
16.11.2023 - 10:52
Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru Direkcija za europske integracije, u sklopu suradnje s akademskom zajednicom i nevladinim organizacijama u 2023. godini organizira predavanje za studente o temi „Digitalizacija kulturne baštine...

Stranice