Obavijesti za studente

20.04.2021 - 10:24
Natječaj za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja može se preuzeti ovdje.Tablice za izbore u znanstveno-nastavna zvanja mogu se preuzeti ovjde.
13.04.2021 - 12:59
Serafin Hrkać rođen je 18. kolovoza 1942. u Izbičnu (općina Široki Brijeg). Osnovnu školu od prvoga do četvrtoga razreda pohađao je u Izbičnu i Crnču, a ondašnju je nižu gimnaziju završio na Širokome Brijegu 1957. god. Višu gimnaziju pohađao je u...
12.04.2021 - 10:40
Obraćanje možete pogledati ovdje.
07.04.2021 - 13:54
We hereby extend an invitation to scientists working with children and on the protection of children’s rights to participate in the Second International Scientific Conference “Child in Focus – A Multidisciplinary Approach,”...
07.04.2021 - 13:33
Studij socijalnoga rada Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru poziva znanstvenike uključene u rad s djecom i u zaštitu prava djeteta da sudjeluju u radu Druge međunarodne znanstvene konferencije „Dijete u fokusu –...
01.04.2021 - 17:28

Stranice