Obavijesti za studente

17.12.2020 - 14:50
Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru dodijeljene su Dekanove nagrade najboljim studentima u akademskoj 2019./2020. godini i Pohvalnice za izvannastavne aktivnosti. Dodijeljeno je 14 Dekanovih nagrada i pet Pohvalnica za izvannastavne...
17.12.2020 - 14:21
Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Mostaru s ciljem mapiranja studenata s invaliditetom na Sveučilištu pokrenuo je online registracijski obrazac preko kojega se studenti mogu prijaviti u bazu Ureda i ostvariti prava koja Ured svojim...
14.12.2020 - 14:43
Odluku o dodjeli Dekanove nagrade za akademsku 2019./2020. godinu možete pogledati ovdje.
12.12.2020 - 08:47
U Sveučilišnome centru Posavina održana je svečana dodjela diploma studentima koji su završili studij na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Promovirana su 33 diplomanda, od čega je 16 prvostupnika i 17 magistara struke.Diplome je uručio...
10.12.2020 - 09:24
U organizaciji Udruge za promicanje filozofije federalizma (UPFF) i Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru održana je promocija knjige Hegel za buduća vremena dr. sc. Jure Zovke, a potom i panel-rasprava na temu Demistifikacija pojma...
07.12.2020 - 09:23
Odluku o dodjeli Rektorove nagrade za akademsku 2019./2020 godinu možete pogledati ovdje. 

Stranice