Obavijesti za studente

04.07.2023 - 10:46
Održana je javna rasprava o Nastavnome planu i programu smjera Socijalni rad u okviru postojećega poslijediplomskog Interdisciplinarnog doktorskog studija na Filozofskome fakultetu Sveučilišta.Rasprava je bila otvorena za studente, profesore,...
28.06.2023 - 13:47
U Sveučilišnom centru Posavina u Orašju u tijeku su prijave za upis na preddiplomske studije Novinarstva, Odnosa s javnošću i Socijalnog rada Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a ostaju otvorene do 7. srpnja 2023. godine. Prijave se...
27.06.2023 - 11:36
Dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Dražen Barbarić i ravnatelj Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u BiH (HDCDR BiH) prof. dr. sc. Ivica Šarac potpisali su sporazum o znanstveno-istraživačkoj suradnji....
23.06.2023 - 14:28
Elektronička prijava za upis na fakultet pruža brojne prednosti:Preglednost: Na jednom mjestu studenti imaju pristup pregledu svih studijskih programa i fakulteta. To omogućava lako pretraživanje i usporedbu različitih opcija, što može pomoći u...
20.06.2023 - 19:09
Dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Dražen Barbarić i dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Boris Crnković potpisali su sporazum o suradnji u svrhu razvijanja akademske suradnje...
20.06.2023 - 10:49
„Očuvanje 'identitetskih studijskih programa' Filozofskog fakulteta ostaje nezaobilazan čimbenik sveukupnoga sveučilišnoga, ali i društvenoga razvoja“, kazao je u intervjuu za Dnevnik RTV-a Herceg-Bosne dekan Filozofskog...

Stranice