Obavijesti za studente

27.11.2020 - 16:39
Održana je online međunarodna znanstvena konferencija Identiteti – kulture – jezici u organizaciji Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Tema je bila Na raskrižju kultura – novi metodološki izazovi.Prodekan za znanost...
26.11.2020 - 10:51
Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru 27. studenog 2020. godine održat će se online međunarodna znanstvena konferencija Identiteti – kulture – jezici čija je ovogodišnja tema Na raskrižju kultura – novi metodološki...
24.11.2020 - 09:42
Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru neće raditi u srijedu, 25. studenoga 2020. godine.
20.11.2020 - 10:57
NatječajPrijavni obrazac
20.11.2020 - 10:40
Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru, u sklopu kolegija Medijska pismenost, održano je online predavanje u povodu obilježavanja Međunarodnoga dana borbe protiv nasilja nad djecom i rođendana UN-ove Konvencije o pravima djeteta.Predavanje...
17.11.2020 - 11:29
Sukladno kalendaru Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru neće raditi u srijedu, 18. studenoga 2020. godine.

Stranice