Languages

Obavijesti

11.04.14 - 09:25
Pismeni ispit iz kolegija Novinarska etika  (10. 4. 2014. God.) položili su:1. ČOLIĆ, Helena 22. NALETILIĆ, Marko 33. PAVIĆ, Tomislav 2-34. TEKLIĆ, Ivan 2Usmeni ispit će se održati  11. 4. u  13 sati.
11.04.14 - 09:21
Pismeni ispit iz kolegija Klasične teorije društvenog razvoja (10. 4. 2014. God. ) položila je:1. KRIŠTO, Glorija 2Usmeni ispit će se održati  11. 4. u  13 sati.
09.04.14 - 14:31
Pismeni dio ispita iz predmeta ( IDENTITET I IMIDŽ DRŽAVE ) 8.4.2012.položili su:1. Mateja Talajić2. Marija Krišto3. Ivan Miličević4. Brigita Ćavar5. Martina Šušak6. Antonio NovokmetUsmeni dio ispita petak 11. 4. u 12,00h ured br. 53.
09.04.14 - 14:29
Pismeni dio ispita iz predmeta ( UVOD U KOMUNIKOLOGIJU ) 8.4.2014.položili su:1. Andrea Šimić2. Mate Leventić3. Ante Polić4. Valentina Bojić5. Ante Musa6. Ivan LekoUsmeni dio ispita petak 11.4.2014. u 13.00h. ured br. 53.
09.04.14 - 14:17
Pismeni dio ispita iz predmeta ( Interpersonalna komunikacija) 8.4.2014.položili su:1. Jelena Pelivan2. Davorka Vidić3. Ivana Barbarić4. Ratka Jurič5. Maja Ivanković6. Ivana Čuturić7. Dragan Miloš8. Dario MarinčićInterpersonalna komunikacija C...
09.04.14 - 12:04
Rezultati ispita iz kolegija Filozofija održanog 9.4.2014. godine. Položili su:1. Bogović Petar2. Böhm Petra3. Bojić Valentina4. Ćorluka Josipa5. Jakić Biljana6. Kraljević Sarah7. Mišković Ivona8. Rakić Ana9. Slade Barbara10. Tuna Rudolf11. Vulić...

Pages

Studijske grupe