Languages

Obavijesti

26.05.14 - 11:42
Jezične vježbe 2 kod lektorice Eugenije Ćuto održat će se prema sljedećem rasporedu: Četvrtak, 29. svibnja 2014.  od 10 do 14 sati (grupa netalijanista)              ...
16.05.14 - 08:53
Jezične vježbe 2 kod asistenta Zorana Ćose održat će se prema sljedećem rasporedu:Ponedjeljak,19.5.od 8 do 11 sati (grupa A)od 16 do 19 sati (grupa B)Utorak, 20.5.od  8 do 10 sati (grupa A)od 10 do 12 sati (grupa B) 
12.05.14 - 16:42
Pozivaju se svi studenti koji će ići na studijsko putovanje Trst-Venecija-Akvileja da dođu na posljednji sastanak pred put u četvrtak, 15. 5. 2014., u 11:30 sati (učionica 2-9). 
12.05.14 - 09:50
Jezične vježbe II kod asistenta Petra Karavlaha održat će se prema sljedećem rasporedu:srijeda, 14.5. od 8 do 11 sati (grupa A)                    ...
05.05.14 - 12:49
Predavanja iz kolegija Morfologija 1 kod dr. sc. Sandre Hadžihalilović održat će se prema  sljedećem rasporedu:subota, 10.5. od 8 do 14 satiponedjeljak, 12.5. od 8 do 12 satiutorak, 13.5.  od 8 do 13 i od 16 do 20 sati.
29.04.14 - 11:24
Jezične vježbe 2 kod doc.dr.sc. Rafaele Božić održat će se prema sljedećem rasporedu:utorak, 6.5. od 8 do 10 sati (Grupa A)                    ...

Pages

Studijske grupe