Languages

Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Odgoj osobnosti, održan 2. rujna, položili su:Kolak Ivana – izvrstan (5)Jukić Branka – dobar (3)Mišura Marina – dovoljan (2) 
Ispit iz kolegija Nasilje nad i među djecom i mladima održan 1. rujna, položili su:Eljuga Anamarija – vrlodobar (4)Martić Katarina – vrlodobar (4)Zrilić Ivan – vrlodobar (4)Adžaip Anto – dobar (3)Bukmir Anamarija –...
Nasilje nad i među djecom i mladima, održan, 27. lipnja, položili su:Blažević Boris – izvrstan (5)Knezović Anita – izvrstan (5)Lončar Marijana- izvrstan (5)Ćubela Andrea – vrlodobar (4)Karadža Ivona – vrlodobar (4)Katić...
Ispit iz kolegija Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju, održan 26. lipnja, položili su:Blažević Boris – vrlodobar (4)Ćurić Žarko – dobar (3) Upis ocjena kod prof. dr.sc. Dijane Vican održati će se u ponedjeljak 7. srpnja.Mole se...
Ispit iz kolegija Odgoj osobnosti, održan 26. lipnja, položili su:Primorac Anđela – vrlodobar (4)Tomić Marija – dobar (3)Vidović Tomislav – dobar (3)Ivković Lucijana – dovoljan (2)Jozić Marija – dovoljan (2) Upis...
Ispit iz ENGLESKOG JEZIKA II (OPĆI JEZIK), održanog 24.6.2014., položili su:1. MARIJA DI BENEDETTO – 5 (HRV.JEZ.)2. DARIO MATKIĆ – 2 (ARH.)3. GABRIJEL PRUSINA – 2 (POV. – ARH.)4. JETIMIRE ČOĆAJ – 2 (POV.UMJ. – TAL...

Pages

Studijske grupe