Languages

Ljetni ispitni rokovi: Uvod u studij njemačkog jezika; Semantika

OBAVIJEST

 

Ljetni ispitni rokovi iz kolegija "Uvod u studij njemačkog jezika" i "Semantika" održat će se po sljedećem rasporedu:

 

12.06.2014. u 11.00 sati

 

30.6.2014. u 11.00 sati

Studijske grupe