Languages

Predavanja kod doc. dr. sc. Tomislava Fabijanića

Doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić je najavio svoj dolazak za 6. lipnja (petak), tom prilikom će održati predavanja prema sljedećem rasporedu:

  • 06. VI. (petak) -  Nacionalna arheologija 14:00-17:00h; Opća slavenska arheologija 18:00-20:00h.
  • 07. VI. (subota) - Arheologija seobe naroda 9:00-12:00h.

 

Studijske grupe