Languages

Mediji i odgoj- rezultati ispita

Ispit iz kolegija Mediji i odgoj, na predroku održanom 26. svibnja, položili su:

 

Bandov Maja – izvrstan (5)

Banić Nina – izvrstan (5)

Banušić Ljubica – izvrstan (5)

Gnječ Sara – izvrstan (5)

Marić Tanja – izvrstan (5)

Salmanić Mirela – izvrstan (5)

Sliško Mara – izvrstan (5)

Barbir Monika – vrlodobar (4)

Erceg Matea – vrlodobar (4)

Ereš Kristina – vrlodobar (4)

Glavaš Ana – vrlodobar (4)

Grubešić Marija – vrlodobar (4)

Hrkać Zdravka – vrlodobar (4)

Medak Zdravko – vrlodobar (4)

Medar Nataša – vrlodobar (4)

Buljan Ana – dobar (3)

Čobanović Darja – dobar (3)

Čolak Anđela – dobar (3)

Hadžić Melani – dobar (3)

Marić Marina - dobar (3)

Musić Ivana – dobar (3)

Petrušić Ružica – dobar (3)

Sršen Mila – dobar (3)

Karamatić Monika – dovoljan (2)

Pezo Katarina – dovoljan (2)

Talajić Katarina – dovoljan (2)

O terminu upisa ocjena studenti će biti nakanadno obaviješteni.

Studijske grupe