Languages

Logika 1 - konačno bodovno stanje

Logika 1 - konačno bodovno stanje 2013-14      
  K 1 K 2 K 3 Pred. Vj. Akt. Ukupno
Adžaip Anto 11,75 10,25 7 15 15 4 63
Alpeza Karla  15,75 12 15,25 15 11,5 10 79,5
Barbarić Anđela  11 11,75 7,75 11,5 11,5 5 58,5
Bevanda Mihaela 14,25 10,75 12,5 10 11,5   59
Ćorić Iva 12,75 9,75 10,75 15 11,5   59,75
Ezgeta Marija  12,25 8   8,5 11,5 1 41,25
Erceg Matea       5 3   8
Glavinić Stanko  12,75 9,75 12,75 8,5 11,5 1 56,25
Granić Teo    9,25 1,75 11 11,5   33,5
Knežević Ivan  17 11,75 11,75 15 13,5 1 70
Kozina Ivana  16,75 14 17 15 13,5 9 85,25
Mičić Bogdana    9 12 10 10,5 1 42,5
Mikulić Jelena  11 8,75 6 15 13,5 2 56,25
Miloš Jure 15,5 14,5 9,75 10 15 4 68,75
Niče Nikolina  12,5 7,75   10,5 10,5 1 42,25
Odak Antonela  4,75 4,75 2,75 11 10,5   33,75
Ostojić Nikolina  12 14,5 10,25 15 13,5   65,25
Primorac Marijana  14,25 12,25 18 15 13,5 7 80
Prolić Luka  11,75 6,5   10 9,5 1 38,75
Skoko Jelena  17 16,75 12 11 15   71,75
Šagolj Monika  12,75 12 15 15 11,5 5 71,25
Šola Marijan  8,75 11,75 9,25 5 12,5 2 49,25
Šutalo Ante 12,5 14,5 7,5 15 13,5 2 65
Tolj Nikola  8,25 9 12,25 10 10,5 1 51

 

Studijske grupe