Languages

Teorija spoznaje - rezultati kolokvija2 od 4.6.2014.

Rezultati kolokvija2 iz Teorije spoznaje održanog 4. 6. 2014.:

 

  1. GALIĆ, Katarina HF              (4)
  2. IBRULJ, Tonina EF                (5)
  3. JAMAN, Ivana FP                  (3)
  4. PERIĆ, Slavica EF                   (5)

Doc. dr. sc. Mate Buntić

doc. dr. sc. Mate Buntić

Studijske grupe