Languages

Interpersonalna komunikacija - rezultati II. kolokvija

POLITOLOGIJA I. god.
II. kolokvij  (3.6.2014)
Interpersonalna komunikacija – izborni kolegij

Položili su :

1. Martina Martinović
2. Marija Šušak
3. Marsela Marinčić
4. Mateja Soldo
5. Marko Bunoza
6. Jelena Ćorić
7. Fani Bagarić
8. Tea Rotim
9. Mladen Šunjić
10. Martina Nižić
11. Danijel Martinović
12. Ana Juka
13. Goran Ćesić
14. Adrian Vukojević
15. Goran Bošnjak
16. Davor Baković
17. Srećko Biočić
18. Virna Zovko
19. Ana Ćosić

Usmeni dio ispita, utorak 17 .6. 2014. u 12,00h. kabinet br. 53.
 

Studijske grupe