Languages

Obavijest za kolegij Specijalna pedagogija

Svi studenti koji nisu polozili ispit iz kolegija Specijalna pedagogija, duzni su se javiti najkasnije do petka, 13. lipnja 2014. godine, u studentsku referadu ili na mail: studentskareferada.ffmo@gmail.com, zbog organiziranja ispitnog roka.

Studijske grupe