Languages

Rezultati drugog kolokvija kod doc. dr. Marije Musa

Drugi kolokvij iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:
1. MATEA JERKOVIĆ
2. NIKOLA RAJIČ
3. DAMIR MUSA
4. MARTINA BARBARIĆ
5. DRAGANA BANOVIĆ
6. MARIJANA ŠIMIĆ
___________________________
7. DIJANA ČERKEZ
Datum održavanja usmenog ispita bit će naknadno oglašen.

Studijske grupe