Languages

Rezultati drugog kolokvija kod doc. dr. Marije Musa

Drugi kolokvij iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položili su:
1. ANĐELA ĆOSIĆ
2. MATEA LUKIĆ
3. RUŽICA JURČEVIĆ
4. NIKOLINA VUJNOVIĆ
5. NATALIJA TOMAS
6. BERNARDA IVIČEVIĆ
7. ANA MARIĆ
8. IVA PAVIĆ
9. MAGDALENA MARINČIĆ
10. IVANA JURIŠIĆ
11. IVA CRNOGORAC
_________________________
12. MATEA KEVO
13. KARLA VAVRA

Datum održavanja usmenog ispita bit će naknadno oglašen.
 

Studijske grupe