Languages

Odgoj osobnosti- rezultati ispita

Ispit iz kolegija Odgoj osobnosti položili su:

Čolak Anamarija 

Protuđer Josip 

Čulina Matea 

Marić Brigita 

Omazić Ana-Marija 

Čarapina Oliver 

Kapetanović Monika 

Juranović Tea 

Bekavac Antonia 

Čiča Nikolina 

Martinović Jelena 

Kikaš Andrea 

Lukenda Ana Marija 

Boras Vedrana 

Gudelj Anita 

Mišetić Ante 

Studenti ocjene mogu vidjeti u ISSu.

Termin upisa ocjena će biti pravovremeno oglašen.

Studijske grupe