Languages

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA - REZULTATI ISPITNOG ROKA 20.06.2017.

 1. LAURA VOLAROVIĆ  5
 2. DAVID RAVLIĆ  4
 3. MONIKA KNEZOVIĆ  4
 4. ANDREA VILA  5
 5. ANICA BAKOVIĆ  4
 6. PAULA KATURA  5
 7. MLADENKA JURKOVIĆ  4
 8. MARIJANA PAVLOVIĆ  4
 9. MAJA LASIĆ  5
 10. ANDREA OSTOJIĆ  5
 11. MARIJA IVIĆ  4
 12. NIKOLINA RADOŠ  4
 13. MARIJA KEŽIĆ  5
 14. MARIJA POKRAJČIĆ 5

 

Usmeni dio ispita, upis ocjena sa predroka i prvog ispitnog roka te potpisi za odslušan kolegij održati će u četvrtak (29.06.2017.) u 12.00 sati, amfiteatar br.13.

Studijske grupe