Languages

Rezultati ispita - Socijalna psihologija

Obavijest studentima II. godine Socijalnog rada

Ispit  iz kolegija Socijalna psihologija, koji je održan 26.06.2014., položili su:

1. Kristijan Brekalo  5
2. Rafaela Franić   5
3. Josipa Krešić   4
4. Tina Krstičević   4
5. Ljubica Kurbaša   4
6. Mia Marić    4
7. Ljubica Grizelj   4
8. Matija Obradović  4
9. Dajana Šiljeg   3
10. Ivana Mišić   3
11.  Ivona Krišto   3
12. Ivana Kalaš   3
13. Mila Ivković   3
14. Matea Sentić   2
15.  Dora Kriste   2
16. Ana Medak   2
17. Martina Raguž   2
18. Marija Jozić   2

N.B. O upisu ocjena bit ćete naknadno obaviješteni.
 

Studijske grupe