Languages

Rezultati ispita - Osnove psihologije

Rezultati ispita iz kolegija Osnove psihologije

Ispit iz kolegija Osnove psihologije koji je održan 26.06.2014.  položili su:

1. Dragana Rajković   4
2. Arijana Perić    4  
3. Martin Ćorić    4
4. Ivka Vukša     4
5. Matea Karamatić   4
6. Leo Bošković    4
7. Ana Marušić    3
8. Dolores Prusac   3
9. Tereza Bubičić   3
10. Nedjeljka Čotić   3
11. Dragana Hrkać   2
12. Ivona Lovrić    2

N.B. O upisu ocjena bit ćete naknadno obaviješteni.
 

Studijske grupe